Chamberlin çözümü

Chamberlin çözümü İng. Chamberlin analysis

Tekelci rekabet piyasalarında yakın ikame mallar üreten firmaların mal farklılaştırması yaparak tekelci firma gibi davranacağını ileri süren ve 1933 yılında Chamberlin tarafından geliştirilen yaklaşım.


Chamberlin çözümü için benzer kelimeler


Chamberlin çözümü, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'h', 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', 'l', 'i', 'n', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
Chamberlin çözümü kelimesinin tersten yazılışı ümüzöç nilrebmahC diziliminde gösterilir.