dalga operatörünün temel çözümü

dalga operatörünün temel çözümü İng. fundamental solution of the wave operator

dalga operatörünün temel çözümü için benzer kelimeler


dalga operatörünün temel çözümü, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 't', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'n', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
dalga operatörünün temel çözümü kelimesinin tersten yazılışı ümüzöç lemet nünürötarepo aglad diziliminde gösterilir.