cibare

cibare

Serseri, düşük karakterli insan.


cibare

Görgüsüz.


cibare

1.bk. cibara (I)-1. 2.bk. cibara (I)-2. 3.bk. çibare. 4. Asaletsiz.


cibare

Terbiyesiz, şımarık (kimse).


cibare, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'b', 'a', 'r', 'e', şeklindedir.
cibare kelimesinin tersten yazılışı erabic diziliminde gösterilir.