çiçeksel yaprak taşır

çiçeksel yaprak taşır Fr. Bractéifère ou Bractété

çiçeksel yaprak taşır için benzer kelimeler


çiçeksel yaprak taşır, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', 'r', şeklindedir.
çiçeksel yaprak taşır kelimesinin tersten yazılışı rışat karpay leskeçiç diziliminde gösterilir.