çiçeksel yapraksı

çiçeksel yapraksı Fr. Bractéal

çiçeksel yapraksı için benzer kelimeler


çiçeksel yapraksı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'y', 'a', 'p', 'r', 'a', 'k', 's', 'ı', şeklindedir.
çiçeksel yapraksı kelimesinin tersten yazılışı ıskarpay leskeçiç diziliminde gösterilir.