cicer

cicer

Küçük tuluk, tulum.


cicer için benzer kelimeler


cicer, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'c', 'e', 'r', şeklindedir.
cicer kelimesinin tersten yazılışı recic diziliminde gösterilir.