çift etkili tulumba

çift etkili tulumba İng. double-action pump

Pistonun her iki yöne hareketinde de emme ve basma yapan tulumba.


çift etkili tulumba için benzer kelimeler


çift etkili tulumba, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', ' ', 'e', 't', 'k', 'i', 'l', 'i', ' ', 't', 'u', 'l', 'u', 'm', 'b', 'a', şeklindedir.
çift etkili tulumba kelimesinin tersten yazılışı abmulut ilikte tfiç diziliminde gösterilir.