çiftleşme davranışı

çiftleşme davranışı İng. mating behavior

Aynı türden erkek ve dişiyi birleşime değin götüren türlü aşamalardaki dikkat, ilgi çekme, beğendirme, elde etme gibi davranışlara verilen ad.


çiftleşme davranışı için benzer kelimeler


çiftleşme davranışı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'f', 't', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
çiftleşme davranışı kelimesinin tersten yazılışı ışınarvad emşeltfiç diziliminde gösterilir.