çiğ noktası sıcaklığı

çiğ noktası sıcaklığı İng. dew point temperature

Hava içinde bulunan su buharının yoğuştuğu sıcaklık.


çiğ noktası sıcaklığı için benzer kelimeler


çiğ noktası sıcaklığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'ğ', ' ', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', 's', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çiğ noktası sıcaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkacıs ısatkon ğiç diziliminde gösterilir.