ciğer üfürümsülüğü

ciğer üfürümsülüğü Fr. Atélectasie, état fœtal du poumon, pneumonie marginale, apneumatosis

ciğer üfürümsülüğü için benzer kelimeler


ciğer üfürümsülüğü, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'ü', 'm', 's', 'ü', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', şeklindedir.
ciğer üfürümsülüğü kelimesinin tersten yazılışı üğülüsmürüfü reğic diziliminde gösterilir.