çıplak sazan

çıplak sazan Lat. Cyprinus carpio

Sazan.


çıplak sazan için benzer kelimeler


çıplak sazan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 'p', 'l', 'a', 'k', ' ', 's', 'a', 'z', 'a', 'n', şeklindedir.
çıplak sazan kelimesinin tersten yazılışı nazas kalpıç diziliminde gösterilir.