çıt çıt

çıt çıt

a. Birbiri ardınca çıkan çıtırtılı ses.


çıt çıt için benzer kelimeler


çıt çıt, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 't', ' ', 'ç', 'ı', 't', şeklindedir.
çıt çıt kelimesinin tersten yazılışı tıç tıç diziliminde gösterilir.