çıt kadar

çıt kadar

Az, azıcık.


çıt kadar için benzer kelimeler


çıt kadar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'ı', 't', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
çıt kadar kelimesinin tersten yazılışı radak tıç diziliminde gösterilir.