cıva (I) klorür

cıva (I) klorür İng. mercurous chloride

Formülü Hg2Cl2, e.n. 302 °C olan, kokusuz, zehirli olmayan, beyaz kristallerden oluşmuş, ışık etkisiyle kararan, su alkol ve eterde çözünmeyen, cıva monoklorür, cıva protoklorür, yumuşak cıva klorür olarak da bilinen bir madde.


cıva klorür İng. mercuric choloride

Suda kolayca çözünebilen, çok seyreltik çözeltileri bakteriyostatik etkili olan ve deri antiseptiği olarak da kullanılan civa tuzu, süblime.


cıva (I) klorür için benzer kelimeler


cıva (I) klorür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'v', 'a', ' ', '(', 'I', ')', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
cıva (I) klorür kelimesinin tersten yazılışı rürolk )I( avıc diziliminde gösterilir.