cıva monoklorür

cıva monoklorür

bk. cıva(I)klorür


cıva monoklorür için benzer kelimeler


cıva monoklorür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'ı', 'v', 'a', ' ', 'm', 'o', 'n', 'o', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
cıva monoklorür kelimesinin tersten yazılışı rürolkonom avıc diziliminde gösterilir.