çiy sıcaklığı

çiy sıcaklığı İng. dew point

çiy sıcaklığı için benzer kelimeler


çiy sıcaklığı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'y', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çiy sıcaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkacıs yiç diziliminde gösterilir.