alaz sıcaklığı

alaz sıcaklığı İng. flame temperature

Alazlı sertleştirmede, alazgaçtan ya da yakaçtan fışkıran alazın ulaştığı sıcaklık.


alaz sıcaklığı için benzer kelimeler


alaz sıcaklığı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'z', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
alaz sıcaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkacıs zala diziliminde gösterilir.