çizgi altı kalemler

çizgi altı kalemler

bk. çizgi altı işlemler


çizgi altı kalemler için benzer kelimeler


çizgi altı kalemler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', ' ', 'a', 'l', 't', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
çizgi altı kalemler kelimesinin tersten yazılışı relmelak ıtla igziç diziliminde gösterilir.