çizgi üstü kalemler

çizgi üstü kalemler

bk. çizgi üstü işlemler


çizgi üstü kalemler için benzer kelimeler


çizgi üstü kalemler, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'g', 'i', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'k', 'a', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
çizgi üstü kalemler kelimesinin tersten yazılışı relmelak ütsü igziç diziliminde gösterilir.