çobansız koyunu kurt kapar

çobansız koyunu kurt kapar

“yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer” anlamında kullanılan bir söz.


çobansız koyunu kurt kapar için benzer kelimeler


çobansız koyunu kurt kapar, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'b', 'a', 'n', 's', 'ı', 'z', ' ', 'k', 'o', 'y', 'u', 'n', 'u', ' ', 'k', 'u', 'r', 't', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'r', şeklindedir.
çobansız koyunu kurt kapar kelimesinin tersten yazılışı rapak truk unuyok zısnaboç diziliminde gösterilir.