demir kapar

demir kapar Fr. Aimant

demir kapar için benzer kelimeler


demir kapar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'r', şeklindedir.
demir kapar kelimesinin tersten yazılışı rapak rimed diziliminde gösterilir.