İçinde DEM geçen kelimeler

İçinde DEM geçen kelimeler 1755 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dem aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dem anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DEM geçen kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, adam (âdem) tonuna girmek, ah vah etmek (veya demek), Allah yürü ya kulum demiş, astsubay kıdemli başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş, demür boku, (demür çirki), dış ödemeler sayışmanlığı, domuzlarda ödem hastalığı, endemik eroziv stomatitis, giden gelse dedem gelirdi, kimse yoğurdum ekşi demez, ödeme yetenekli borçlanma, ödemeler bilânçosu eğrisi, öğütülmüş badem kabukları, per sekundem intensiyonem, sanak-beldem-eğe-karıncıl, takımerkinin demir yasası

24 harfli

ateş demekle ağız yanmaz, çinko kaplama demir boru, deri arası emlem yöndemi, düzlem demetinin merkezi, güzel sanatlar akademisi, kalay-demir alaşımı katı, kısımsal bademcik kesiti, ödeme ve alma bildirgesi, ötektiküstü dökme demiri, Rademacher fonksiyonları, vesaik ibrazında ödemeli, vur dediyse öldür demedi

23 harfli

acı çiğdem zehirlenmesi, akım derken bokum demek, atriyoventriküler demet, Avrupa Ödemeler Birliği, Berlin-Bağdat Demiryolu, Branchiomyces demigrans, demir eksikliği anemisi, ötektikaltı dökme demir, paralel doğrular demeti, peşin ödemeli akreditif, teğet demetinde izdüşüm

22 harfli

astsubay kıdemli çavuş, bademcik-yudak yalımıı, bana da ... demesinler, bataklık demir cevheri, (birini) demire vurmak, Ceratophyllum demersum, dem urmak, (dem ürmek), Demetarası katman doku, demir kaparcıl ıldırık, demir-karbon ötektoidi, demokratikleştirebilme, dış ödemeler bilânçosu, erken geri ödeme riski, hu çekmek (veya demek), karaboya, demir sülfat, ödemeler dengesi açığı, sap derken saman demek, Sarcocystis lindemanni, vesaik karşılığı ödeme

21 harfli

ademi merkeziyetcilik, Allah yarattı dememek, belge karşılığı ödeme, borç ödeme gücü oranı, çok-değişkenli beldem, demir oksit kırmızısı, demir tavında dövülür, demir-karbon ötektiği, demirsiz kan yuvar öz, endüstriyel demokrasi, epsilon demir karbürü, fizyolojik meme ödemi, güzçiğdemi, acıçiğdem, ikili ödeme anlaşması, koşut doğrular demeti, nal deyip mıh dememek, ostenitli dökme demir, ödeme buyruğu mektubu, ödemenin durdurulması, ses telleri demetleri, Tanrı yarattı dememek, ...

20 harfli

acı badem kurabiyesi, ademimerkeziyetçilik, akademik kitaplıklar, alaşımlı dökme demir, altınla ödeme kuralı, bir yancıl büküldeme, ce demeye mi geldin?, Demetici katman doku, demetli girişimölçer, demir temelli alaşım, demir tözü topakları, demir-karbon çizgesi, demir-karbon dizgesi, demodektik akariozis, Demodex folliculorum, demografik bölümleme, demokratikleşebilmek, demokratikleştirilme, demonu yerinde olmak, dış ödemeler dengesi, dış ödemeler fazlası, ...

19 harfli

Alaşımlı dökmedemir, Apodemus mystacinus, banka ödeme buyruğu, borçları ödeme gücü, demarkasyon bölgesi, ... demeye getirmek, ... demeye kalmamak, demir-çinko çizgesi, demir-çinko dizgesi, demir-kalay çizgesi, demir-kalay dizgesi, demir-nikel çizgesi, demir-nikel dizgesi, demirli sirke asidi, demiryolu çizelgesi, demiryolu işletmesi, demiryolunda teslim, demokratikleşebilme, demokratikleştirmek, doğru sözlüler âdem, erdemli özel mallar, ...

18 harfli

Âdem (Adam) oğlanı, âdem tonuna girmek, anjiyonörotik ödem, asgari ödeme oranı, at hiperlipidemisi, badem kabuk böceği, bana mısın dememek, can borcunu ödemek, demeyle tümlevleme, demir dikenigiller, demir yetersizliği, demir zehirlenmesi, demir-azot çizgesi, demir-azot dizgesi, demir-krom çizgesi, demir-krom dizgesi, demirbaştan düşmek, demirhindi şerbeti, demirsiz kan boyar, Demodex phylloides, demokratik denetim, ...

17 harfli

âdembabaya dönmek, ademimerkeziyetçi, Akademi ölçünleri, akademik hazırlık, antidemokratiklik, antiödematöz ilaç, badem yaprakarısı, bildirimsiz ödeme, dembeleğin tepesi, demir (2) siyanür, demir ağacıgiller, demir fosfat örtü, demirbaş sayışımı, demirci mengenesi, demirci takımları, demirkapar emlemi, demirsel yuvarlak, demiryolu kavşağı, demode olma riski, demokratik eğitim, demokratlaşabilme, ...

16 harfli

Akademi kılavuzu, akademik anıklık, Alaca dökmedemir, Aranea diademata, avantirik demiri, ayrışan ödemeler, bademcik keskisi, bademcik köklemi, bademcik taşları, bademcik yangısı, bir defada ödeme, bodoslama demiri, cehendem zanbağı, demineralizasyon, demir hidroksit, demir kaynakları, demirbaş defteri, demirmıknatıslık, demirmıknatıssal, demiryolu çeliği, demiryolu vagonu, ...

15 harfli

acıçiğdemgiller, ademimerkeziyet, ahlaki erdemler, badem kavuzları, bademcik ezgisi, bademcik kesimi, bademcik kesiti, bademcik yalımı, baltacık demiri, bismillah demek, borç ödeme gücü, demagoji yapmak, demetler arası, demineralize su, Demir testeresi, demirbaş sayısı, demirleyebilmek, demirli göktaşı, demirsiz alaşım, demodektik uyuz, Demodex criceti, ...

14 harfli

acı badem yağı, ak dökme demir, Akademi örtüsü, Amerika bademi, Ankara çiğdemi, antidemokratik, baddem bayramı, badem gözkurdu, badem ursineği, bademcik ezimi, bademcik keser, bağırsak ödemi, bağlama demiri, Bayatbademleri, beñzedem olamı, bölmeçli ödeme, büvelek demiri, cehendem olmak, çalı demetleri, def’aten ödeme, demi bağlanmak, ...

13 harfli

adem kasidesi, âdembaba gibi, Ak dökmedemir, akademik zekâ, akciğer ödemi, alıcı ödemeli, amino asidemi, aracılı ödeme, Aşağıbademözü, Aşağıdemirbük, Aşağıdemirtaş, badem bıyıklı, badem içkurdu, Badembekdemir, berber demiri, çapraz demiri, çarmık demiri, Dağdemirciler, deli dembesek, delikli demir, demarke olmak, ...

12 harfli

akademicilik, alerjik ödem, Armco demiri, Aşağıbademli, Aşağıdemirci, aygır demiri, badem barmak, badem ezmesi, badem parmak, badem şekeri, badem tırnak, balle demiri, baş edememek, batidemersal, Bekdemirekşi, beldem (kas), beldem yalım, biçim demiri, bilek demiri, böbrek ödemi, Çakırdemirci, ...

11 harfli

Âdem elması, âdem evladı, akademisyen, alfa demiri, ataş demiri, aygırdemiri, ayı çiğdemi, badem ağacı, badem arısı, badem bıyık, badem gözlü, badem karga, badem olmak, badem zımba, bâdembarmak, bademcikçil, bademciksel, bademkarası, Badempınarı, balon ödeme, baskıdemiri, ...

10 harfli

acı çiğdem, âdemelması, akademisel, alfa demir, Alidemirci, anjiyoödem, askıdemiri, aynî ödeme, ayvademiri, azı demiri, badem gibi, badem kürk, badem yağı, bademağacı, Bademalanı, bademciksi, bademcilik, Baydemirli, Bemdemurat, benildemek, bigildemek, ...

9 harfli

abemdedem, acı badem, acıçiğdem, Âdem baba, ademcilik, akademici, ana demir, arademiri, Arı demir, badem içi, Bademdere, Bademkaya, Bademsili, baildemeğ, başdemiri, behdemsiz, beldemiri, beldemürü, benildeme, coz demek, Çiğdemköy, ...

8 harfli

abidemsi, adem i.., âdembaba, ademiyet, âdemoğlu, ak demir, akademik, Akçiğdem, Alpdemir, ardemiri, bademcik, Bademçay, Bademler, bademlik, Bademözü, bademsiz, Baldemir, Başdemir, Bekdemir, beniâdem, Beydemir, ...

7 harfli

âdemotu, akademi, Akdemir, Aldemir, Ardemir, aydemir, Bademce, bademci, bademli, bademsi, bağdemi, Dedemli, demagog, demarke, demceyh, demçeli, dememek, demetçi, demetli, demezek, demicek, ...

6 harfli

Âdemci, apodem, baddem, badema, behdem, bidemi, bürdem, cideme, çedeme, çideme, çiğdem, çiydem, dembez, dembur, demcek, demdes, demece, demede, demeli, dememe, dement, ...

5 harfli

badem, bidem, çidem, Dedem, demah, demal, deman, demci, demeç, demek, demel, demen, demer, demet, demin, demir, demit, demli, demna, demon, demrâ, ...

4 harfli

adem, deme, demi, demo, demü, idem, ödem

3 harfli

dem

Kelime Ara