çocuk kılavuzluğu özeği

çocuk kılavuzluğu özeği İng. child-guidance clinic

Belirli bir yaş kümesine giren çocukların davranış ve gelişme sorunlarını çözmek için kurulan ve ruhbilimcilerle sosyal yardımcıların çalıştıkları bir hizmet özeği.


çocuk kılavuzluğu özeği için benzer kelimeler


çocuk kılavuzluğu özeği, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'c', 'u', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', 'l', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
çocuk kılavuzluğu özeği kelimesinin tersten yazılışı iğezö uğulzuvalık kucoç diziliminde gösterilir.