çoğa kuşağı

çoğa kuşağı İng. cohort

Yaşama aynı zamanda başlayan gerçek ya da tasarımsal çoğa öbeği.


çoğa kuşağı için benzer kelimeler


çoğa kuşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
çoğa kuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuk ağoç diziliminde gösterilir.