azı çoğa saymak (veya tutmak)

azı çoğa saymak (veya tutmak)

verilen küçük bir armağanı çok beğenmek.


azı çoğa saymak (veya tutmak) için benzer kelimeler


azı çoğa saymak (veya tutmak), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'ı', ' ', 'ç', 'o', 'ğ', 'a', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
azı çoğa saymak (veya tutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtut ayev( kamyas ağoç ıza diziliminde gösterilir.