alacağına saymak (veya tutmak)

alacağına saymak (veya tutmak)

bir şeyi borca karşı almak.


alacağına saymak (veya tutmak) için benzer kelimeler


alacağına saymak (veya tutmak), 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
alacağına saymak (veya tutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtut ayev( kamyas anığacala diziliminde gösterilir.