aza saymak, (aza tutmak)

aza saymak, (aza tutmak)

Az bulmak, az görmek, küçümsemek.


aza saymak, (aza tutmak) için benzer kelimeler


aza saymak, (aza tutmak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'z', 'a', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'a', 'z', 'a', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
aza saymak, (aza tutmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamtut aza( ,kamyas aza diziliminde gösterilir.