çoğaltılabilen mallar

çoğaltılabilen mallar İng. augmented goods

Belli bir üretim süreci sonunda miktarı arttırılabilen mal ve hizmetler.


çoğaltılabilen mallar için benzer kelimeler


çoğaltılabilen mallar, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'ı', 'l', 'a', 'b', 'i', 'l', 'e', 'n', ' ', 'm', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
çoğaltılabilen mallar kelimesinin tersten yazılışı rallam nelibalıtlağoç diziliminde gösterilir.