çoğaltma hakkına saldırı

çoğaltma hakkına saldırı İng. infringment to the right of reproduction, infringment copyright

Hak iyesinin izni olmadan bir yapıtın çoğaltılması.


çoğaltma hakkına saldırı için benzer kelimeler


çoğaltma hakkına saldırı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'ğ', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', 'a', ' ', 's', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
çoğaltma hakkına saldırı kelimesinin tersten yazılışı ırıdlas anıkkah amtlağoç diziliminde gösterilir.