ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil

ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil

“iyi nitelikli işler kullanılan araç elverişsiz de olsa kolaylıkla yürütülebilir ama her iş elverişsiz araçla yürütülemez” anlamında kullanılan bir söz.


ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil için benzer kelimeler


ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil, 50 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', 't', 'e', 'n', ' ', 'k', 'a', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'o', 'l', 'u', 'r', ' ', 'a', 'm', 'a', ' ', 'h', 'e', 'r', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'r', 'd', 'u', 'n', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'l', şeklindedir.
ekmekten kaşık olur ama her yoğurdun hakkına değil kelimesinin tersten yazılışı liğed anıkkah nudruğoy reh ama rulo kışak netkemke diziliminde gösterilir.