EK ile biten kelimeler

EK ile biten veya sonunda EK olan kelimeler 24317 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ek aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ek anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre EK ile biten kelimeler

25 harfli

(bir iş) medreseye düşmek, (bir şey) abanoz kesilmek, (bir şeyden) ileri gelmek, (bir şeye) elini sürmemek, (bir şeye) gölge düşürmek, (bir şeyi) meslek edinmek, (bir şeyin) arkası gelmek, (bir şeyin) başına geçmek, (bir şeyin) dibi görünmek, (bir şeyin) üstüne gelmek, (bir şeyin) zamanı geçmek, (bir yer) zindan kesilmek, (bir yeri) ahıra çevirmek, (biri biriyle) zıt gitmek, (biri için) kötü söylemek, (birine) açık bono vermek, (birini) mütehassis etmek, (birini) on paralık etmek, (birini) şaşkına çevirmek, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) aleyhine dönmek, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, (bir şey) gözüne ilişmek, (bir şey) kanına işlemek, (bir şey) su gibi gitmek, (bir şeye) kuvvet vermek, (bir şeye) sünger çekmek, (bir şeyi) garanti etmek, (bir şeyin) kanını emmek, (bir yer) mahşere dönmek, (biri için) iyi söylemek, (birine) diş geçirememek, (birine) külah giydirmek, (birinin) başına ekşimek, (birinin) başını istemek, (birinin) fikrini çelmek, (birinin) işini bitirmek, (birinin) kaydını silmek, (birinin) koynuna girmek, (birinin) nabzına girmek, (birinin) ocağına düşmek, (birinin) parasını yemek, ...

23 harfli

(bir iş) aceleye gelmek, (bir şey) aleyhe dönmek, (bir şey) içinde yüzmek, (bir şey) yüzü görmemek, (bir şeyden) geçilmemek, (bir şeye) cevaz vermek, (bir şeye) hayat vermek, (bir şeye) kulak vermek, (bir şeyi) kir götürmek, (bir yere) abayı sermek, (bir yere) ayağı düşmek, (bir yeri) sel götürmek, (birinden) yaka silkmek, (birine) cesaret gelmek, (birine) gözdağı vermek, (birine) içinden gülmek, (birine) muziplik etmek, (birine) perestiş etmek, (birine) tarziye vermek, (birine) yağcılık etmek, (birini) görüp gözetmek, ...

22 harfli

(bir şey) ayağa düşmek, (bir şey) kir götürmek, (bir şeyden) söz etmek, (bir şeye) cila vermek, (bir şeye) renk gelmek, (bir şeye) temas etmek, (bir şeyi) çorba etmek, (bir şeyi) gâvur etmek, (bir şeyi) geri vermek, (bir şeyi) hazır etmek, (bir şeyi) katık etmek, (bir şeyi) merak etmek, (bir yere) yolu düşmek, (birine) annelik etmek, (birine) beddua sinmek, (birine) koltuk vermek, (birine) uşaklık etmek, (birini) gaza getirmek, (birini) haraca kesmek, (birini) kayışa çekmek, (birini) komalık etmek, ...

21 harfli

(bir şey) ters gitmek, (bir şeye) can gelmek, (bir şeyi) ilga etmek, (bir şeyi) imza etmek, (bir şeyi) leke etmek, (birinden) kan gitmek, (birine) analık etmek, (birine) fitil vermek, (birine) gurur gelmek, (birine) karşı gelmek, (birine) korku vermek, (birine) laf getirmek, (birine) muhtaç etmek, (birine) silah çekmek, (birine) söz düşmemek, (birine) söz getirmek, (birine) yetki vermek, (birini) yatak çekmek, (birini) zengin etmek, (biriyle) temas etmek, (işi) tavına getirmek, ...

20 harfli

... sevdasına düşmek, (bir şey) çok gelmek, (bir şeyi) söz etmek, (bir yeri) yol etmek, (birine) ceza kesmek, (birine) damla inmek, (birine) diş bilemek, (birine) nazı geçmek, (birine) öyle gelmek, (birini) ifrit etmek, (birini) illet etmek, (birini) rezil etmek, (üzerine) tüy dikmek, acil şifalar dilemek, adalete teslim etmek, ağdır çöğdür yürümek, ağızdan ağıza düşmek, ağzını kiraya vermek, akla hayale gelmemek, aklı başından gitmek, aklı sonradan gelmek, ...

19 harfli

... demeye getirmek, ... durumuna düşmek, ... ziyafeti çekmek, (bir işi) piç etmek, (bir şey) az gelmek, (birine) acı vermek, (birine) gün geçmek, (birine) hak vermek, (birine) işi düşmek, (birine) laf gelmek, (birine) oyun etmek, (birine) rica etmek, (birine) söz gelmek, (birini) bent etmek, (birini) fena etmek, (birini) ipe çekmek, (birini) linç etmek, (çocuk) boya çekmek, (halatı) yısa etmek, (hava) ayaza çekmek, abanozlaştırabilmek, ...

18 harfli

(birine) iş düşmek, abullabutluk etmek, acımasızlaşabilmek, açık gagalı leylek, açık-gagalı leylek, açıkgözlülük etmek, âdem tonuna girmek, afarayıp küfüremek, afarozman kesilmek, ağız birliği etmek, ağzına deve tepmek, ahmaklaştırabilmek, akdar dönder etmek, akını akını gitmek, akla karayı seçmek, aklı başına gelmek, akşamı akşam etmek, aktar dönder etmek, alan talan eylemek, alıp başını gitmek, alışkanlık edinmek, ...

17 harfli

... hâline gelmek, ... yaşını sürmek, (birine) iş etmek, aban aban yürümek, abaz abaz yürümek, abdominal gözenek, abıl abıl yürümek, abırsızlıh elemek, açgözlüleşebilmek, açıklaştırabilmek, açlığını öldürmek, ad çekmeye girmek, âdembabaya dönmek, adım adım izlemek, adını getirememek, adlandırılabilmek, ağaçlandırabilmek, ağırını yeñnitmek, ağırlaştırabilmek, ağız ağıza vermek, ağız dil vermemek, ...

16 harfli

abanozlaşıvermek, abdest tazelemek, abideleştirilmek, acayibine gitmek, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, acılaştırabilmek, açgözlülük etmek, açıklık getirmek, adım sektirmemek, afur küfür etmek, ağırlık bitirmek, ağız ağıza vêmek, ağız bir eylemek, ağız biriktirmek, ağız değiştirmek, ağız tadı vermek, ağrını yenlitmek, ağrınıp incinmek, ağzı göğe değmek, ağzı kilitlenmek, ...

15 harfli

(iş) pot gelmek, abalayıp gitmek, abaz abaz yemek, acayipleştirmek, acemileşebilmek, acemileşivermek, acemilik çekmek, adam beğenmemek, adı gibi bilmek, adlandırabilmek, adlandırıvermek, adres göstermek, affettirebilmek, ağacalık vermek, ağıza ip ölçmek, ağızlara düşmek, ağzına düşmemek, ağzını öğelemek, ahde vefa etmek, ahmaklaşabilmek, akıllı geçinmek, ...

14 harfli

abandırabilmek, abandırıvermek, abartılabilmek, abazıya yilmek, abdesti gelmek, abideleştirmek, acali kişnemek, aceleleştirmek, acemilik etmek, acı dil vermek, acındırabilmek, acısını çekmek, acısını görmek, âcizleşebilmek, açıklanabilmek, açıklatabilmek, açıklayabilmek, açıklayıvermek, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, adanmış bellek, ...

13 harfli

abdest vermek, ablalık etmek, abraza gitmek, absorbe etmek, Acemleştirmek, acıkıcı etmek, acılaşabilmek, acılaşıvermek, acından ölmek, açgözlüleşmek, açık söylemek, açmaza düşmek, adım sekitmek, adileşebilmek, adileşivermek, aflaya gitmek, ağır söylemek, ağırlık etmek, ağıt yitirmek, ağız esgitmek, ağız eskitmek, ...

12 harfli

abartabilmek, aborda etmek, acayipleşmek, accık vermek, acı söylemek, açlık çekmek, açtırabilmek, adapte etmek, adarı yetmek, âdet edinmek, adı çekilmek, adını vermek, adileştirmek, adresli ödek, affedebilmek, afıroz etmek, aforoz etmek, afyon çekmek, ağalık etmek, ağartabilmek, ağdık gelmek, ...

11 harfli

…yaş sürmek, (tüskürtmek, abanabilmek, abanıvermek, abba gitmek, abeşivermek, abır elemek, abideleşmek, abone etmek, ac dirilmek, accık etmek, acele etmek, aceleleşmek, acemileşmek, acı düvelek, acı genirek, acıh elemek, acıh vermek, acıkabilmek, acıkıvermek, acıtabilmek, ...

10 harfli

Acemleşmek, acerlenmek, acerleşmek, acı düğlek, acı düvlek, acı geğrek, acı gelmek, acı gerçek, acı geyrek, acı keyrek, acığ etmek, acık etmek, âcizleşmek, aççi etmek, açıh ekmek, açık börek, açık ekmek, açma börek, ad eylemek, adak etmek, addedilmek, ...

9 harfli

abannemek, aceplemek, acerlemek, acı dülek, acı garek, acı gerek, acı günek, acilenmek, açabilmek, açıvermek, ad çekmek, ad vermek, adileşmek, ağ çekmek, ah çekmek, ak düşmek, ak leylek, akabilmek, akıvermek, akkelebek, al geçmek, ...

8 harfli

abilemek, ac itmek, acemirek, acıtenek, acıtiyek, açık çek, ad itmek, addetmek, affetmek, afkîrmek, Ağadibek, ağlamsek, ağlenmek, ağmirçek, ağşermek, ağzı bek, ağzı pek, ah etmek, ahdetmek, ahtetmek, ahzetmek, ...

7 harfli

abeşlek, acişmek, afetmek, agitmek, ağbenek, Ağbilek, ağbörek, ağcabek, ağcebek, ağîrmek, ağnemek, Ağzıpek, ailecek, akbilek, Akbinek, akçiçek, Akdilek, akgünek, Akılbek, aklemek, akmelek, ...

6 harfli

abelek, abezek, acebek, acıbek, açecek, açeçek, açıcek, agabek, agemek, ahalek, ahanek, Akipek, alayek, alemek, Alipek, apotek, aremek, arosek, asatek, Atabek, balsek, ...

5 harfli

ağlek, ağmek, ağrek, Akbek, allek, Arbek, Aybek, aypek, Aytek, azrek, bebek, becek, beçek, bedek, belek, benek, berek, besek, betek, beyek, bezek, ...

4 harfli

alek, arek, déek, ebek, edek, efek, egek, eğek, ehek, ekek, elek, emek, enek, epek, erek, esek, eşek, etek, evek, eyek, frek, ...

3 harfli

AEK, bek, çek, dek, eek, fek, hek, kek, lek, mek, nek, pek, sek, şek, tek, yek, zek

2 harfli

ek

Kelime Ara