Coğrafi dağılım esası

Coğrafi dağılım esası İng. principle of geographic distribution Fr. principe de distribution géographique

Coğrafi dağılım esası için benzer kelimeler


Coğrafi dağılım esası, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, C harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'C', 'o', 'ğ', 'r', 'a', 'f', 'i', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 'l', 'ı', 'm', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Coğrafi dağılım esası kelimesinin tersten yazılışı ısase mılığad ifarğoC diziliminde gösterilir.