çok bileşenli virüs

çok bileşenli virüs İng. multicomponent virus

Genellikle bitkileri enfekte eden ve genomu iki veya daha fazla kısma ayrılmış olan virüs.


çok bileşenli virüs için benzer kelimeler


çok bileşenli virüs, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 'v', 'i', 'r', 'ü', 's', şeklindedir.
çok bileşenli virüs kelimesinin tersten yazılışı süriv ilneşelib koç diziliminde gösterilir.