bileşenli çubukçizim

bileşenli çubukçizim İng. component bar chart

Çeşitli değerlere ve seçeneklere ilişkin gözlemleri, tüm alanı toplam ya da yüzde yüz sayılan bir çubuk dikdörtgenin altbölümleri (bileşenleri) biçiminde gösteren bölümlü çizim. bk. çizim, çizimleme.


bileşenli çubukçizim için benzer kelimeler


bileşenli çubukçizim, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'e', 'n', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', 'ç', 'i', 'z', 'i', 'm', şeklindedir.
bileşenli çubukçizim kelimesinin tersten yazılışı miziçkubuç ilneşelib diziliminde gösterilir.