ikiyanlı çubukçizim

ikiyanlı çubukçizim İng. bilateral chart

Verileri, aynı değişkenin iki değer ya da seçeneğini simgeleyen iki ayrı yönde çubuk dikdörtgenlerle gösteren çizim. bk. çizimleme, çubukçizim.


ikiyanlı çubukçizim için benzer kelimeler


ikiyanlı çubukçizim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', 'ç', 'i', 'z', 'i', 'm', şeklindedir.
ikiyanlı çubukçizim kelimesinin tersten yazılışı miziçkubuç ılnayiki diziliminde gösterilir.