çubukçizim

çubukçizim İng. bar chart

Verileri yataylığına ya da düşeyliğine dizilmiş çeşitli uzunluktaki diktdörtgen çubuklar biçiminde simgeleyerek doğrusal ve tekboyutlu karşılaştırmalar yapmaya yarayan yüzeyçizim. bk. çizim.


çubukçizim için benzer kelimeler


çubukçizim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', 'ç', 'i', 'z', 'i', 'm', şeklindedir.
çubukçizim kelimesinin tersten yazılışı miziçkubuç diziliminde gösterilir.