kümeli çubukçizim

kümeli çubukçizim Osm. grouped bar chart

Verileri, bir seçeneğin altbölümlerini de içerecek biçimde çubuk dikdörtgenle gösteren çizim. bk. çizimleme, çubukçizim.


kümeli çubukçizim için benzer kelimeler


kümeli çubukçizim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', 'ç', 'i', 'z', 'i', 'm', şeklindedir.
kümeli çubukçizim kelimesinin tersten yazılışı miziçkubuç ilemük diziliminde gösterilir.