ikiyanlı bakışım

ikiyanlı bakışım Fr. symétrie bilaterale

ikiyanlı bakışım için benzer kelimeler


ikiyanlı bakışım, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
ikiyanlı bakışım kelimesinin tersten yazılışı mışıkab ılnayiki diziliminde gösterilir.