ikiyanlı ters eleman

ikiyanlı ters eleman İng. two-sided inverse

* işlemi tanımlanmış olan bir kümede, bu işlemin bir e elemanı varsa verilen a elemanı için, e = a*b = b*a koşulunu sağlayan b elemanı, ters eleman.


ikiyanlı ters eleman için benzer kelimeler


ikiyanlı ters eleman, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
ikiyanlı ters eleman kelimesinin tersten yazılışı namele sret ılnayiki diziliminde gösterilir.