ayakta ters terazi (ters planör)

ayakta ters terazi (ters planör) İng. balance-lunge backward

Vücudun, tek ayak (bacak) üstünde sırt yere dönük biçimde yatay ve gergin olarak dengede bulunduğu durum.


ayakta ters terazi (ters planör) için benzer kelimeler


ayakta ters terazi (ters planör), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 't', 'a', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 't', 'e', 'r', 'a', 'z', 'i', ' ', '(', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'p', 'l', 'a', 'n', 'ö', 'r', ')', şeklindedir.
ayakta ters terazi (ters planör) kelimesinin tersten yazılışı )rönalp sret( izaret sret atkaya diziliminde gösterilir.