ikiyanlı ters matris

ikiyanlı ters matris İng. two-sided inverse matrix

Verilen A matrisi için BA = AB = I koşulunu sağlayan B matrisi, ters matris, invers matris.


ikiyanlı ters matris için benzer kelimeler


ikiyanlı ters matris, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', şeklindedir.
ikiyanlı ters matris kelimesinin tersten yazılışı sirtam sret ılnayiki diziliminde gösterilir.