ters simetrik matris

ters simetrik matris İng. skew symmetric matrix

(...)


ters simetrik matris için benzer kelimeler


ters simetrik matris, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'm', 'a', 't', 'r', 'i', 's', şeklindedir.
ters simetrik matris kelimesinin tersten yazılışı sirtam kirtemis sret diziliminde gösterilir.