İçinde TERS geçen kelimeler

İçinde TERS geçen kelimeler 444 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ters aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ters anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde TERS geçen kelimeler

25 harfli

interstisyel hücre tümörü, ters hiperbolik fonksiyon, ters hiperbolik kotanjant, ters kotanjent fonksiyonu, ters simetrik determinant, tersdeğişmeli ikili işlem, yetersiz sertleşmiş çelik

24 harfli

arterya palpebra tersiya, aykırı atımlı ters kırık, B1 vitamini yetersizliği, dürbünün tersiyle bakmak, faktör VIII yetersizliği, kötücül tersiyan malarya, muskulus interskutularis, öbeksilerin ters dizgesi, St. Petersburg çelişkisi, St. Petersburg Paradoksu, ters hiperbolik işlevler, ters kosekant fonksiyonu, tersüstel olağan dağılım

23 harfli

bağışıklık yetersizliği, elinin tersiyle çarpmak, karşılıklı ters sayılar, ligamenta interspinalia, ligamentum interspinale, mannosidaz yetersizliği, pabucunu ters giydirmek, ters basamaklı kırıklar, ters hiperbolik kosinus, ters hiperbolik tanjant, ters kosinüs fonksiyonu, ters orantılı çokluklar, ters simetrik fonksiyon, ters tanjant fonksiyonu, ters tarafından kalkmak, tersane timar sahipleri, tersiyer bütil karbinol, tersüstel dizi dağılımı

22 harfli

faktör IX yetersizliği, faktör XI yetersizliği, ikil tersüstel çizecek, intersellüler köprüler, interstisyel keratitis, kan arımı yetersizliği, kapatkıcıl yetersizlik, kümelerin ters dizgesi, nükleus interstisyalis, öbeksilerin ters ereyi, ters ışılelektrik etki, ters sekant fonksiyonu, tersine çeviren tabaka, yarı-tersüstel çizenek

21 harfli

beslenme yetersizliği, (bir şey) ters gitmek, boğmuksal yetersizlik, elinin tersiyle itmek, glikojen yetersizliği, hızlı tersine devinim, intersellüler açıklık, interstisyel hücreler, interstisyel nefritis, kalsiyum yetersizliği, karnitin yetersizliği, kavalcıl ters (belgi), kemircik ters yüzlemi, Leontief ters matrisi, manganez yetersizliği, postrenal yetersizlik, regio interskapularis, sol kalp yetersizliği, ters dizilmıknatıslık, ters Fourier dönüşümü, ters hiperbolik sinüs, ...

20 harfli

Fourier ters formülü, Holt Winters yordamı, hormonal yetersizlik, ısılüşersel tersinim, ikiyanlı ters eleman, ikiyanlı ters matris, ilingesel ters dizge, insülin yetersizliği, intersellüler boşluk, interstisiyal büyüme, interstisyel amfizem, interstisyel gelişim, interstisyel orşitis, interstisyel pnömoni, kapatkı yetersizliği, konuşma yetersizliği, niyasin yetersizliği, oksijen yetersizliği, ovaryum yetersizliği, Petersburg çatışkısı, prerenal yetersizlik, ...

19 harfli

cebirsel ters dizge, dizüstü ters terazi, interstisyal büyüme, interstisyel atrofi, Klinifeltersendromu, kobalt yetersizliği, mangan yetersizliği, sağdan tersinir öğe, sıcaklık terselmesi, sol tersinir eleman, soldan tersinir öğe, subtersiyan malarya, ters devinim algısı, ters evrişim sorunu, ters koşullu önerme, ters transkripsiyon, tersane defteremini, tersbakışımlı dizey, tersine mühendislik, tersinir tepkileşim, tersüstel çizelgesi, ...

18 harfli

bakır yetersizliği, basım yetersizliği, demir yetersizliği, göstersel gereçler, intersellüler sıvı, interstisyel yangı, lüteal yetersizlik, mitral yetersizlik, nörin yetersizliği, nüfus yetersizliği, pıhtı yetersizliği, ruhsal yetersizlik, saat yönünün tersi, ters akım kesicisi, ters dalgalı vurgu, ters koşut kavrama, ters yüzüne dönmek, ters Zeeman etkisi, terskoşut doğrular, trokanter tersiyus, Uberreitersendromu, ...

17 harfli

Briggs tersüsteli, havada ters takla, interspesifik tür, iyot yetersizliği, sağ ters operatör, sol ters operatör, ters havalandırma, ters transkriptaz, ters üzine dönmek, ters yüz çevirmek, tersane kethüdası, tersine kerteleme, tersinmez tepkime, tersüstel çizenek, tersüstel dönüşüm, tersüstlü denklem, yetersiz beslenme, immün yetersizlik

16 harfli

bağıntının tersi, bayağı tersüstel, saatin ters yönü, ters kalça vurma, ters saat dönüşü, ters ters bakmak, ters yüzen çöpçü, tersdeyi son eki, tersinden okumak, tersine çevirmek, tersine özgeleme, tersinemez dizey, tersinir işlerge, tersinir tepkime, tersiyer bileşik, tersiyer folikül, tersüstel sarmal, uygun ters kırık, üçtersin iki tor, yetersiz kişilik, yetersiz paklama, ...

15 harfli

dış ters açılar, doğal tersüstel, interseksüalite, kirpik tersliği, köpek tersi akı, sağ ters eleman, sağ ters matris, sağdan ters öğe, sol ters eleman, sol ters matris, soldan ters öğe, ters akan koyak, ters çeârelenim, ters pers olmak, ters türs etmek, ters yol ilkesi, ters yüz dönmek, tersane sergisi, tersine çevirim, tersine devinim, tersine genetik, ...

14 harfli

çarpımsal ters, Dış tersaçılar, dışters açılar, düzü-tersi bir, evre tersinimi, iç ters açılar, karaktersizlik, okun sağ tersi, okun sol tersi, ters kazkanadı, ters mikroskop, ters reaksiyon, ters yöneltili, ters yüz etmek, tersane kâtibi, tersane sarayı, tersinir dizey, tersinir hücre, tersinir işlem, tersinir süreç, tersiyan sıtma, ...

13 harfli

canın isterse, İç tersaçılar, içters açılar, intersellüler, interspesifik, karaktersizce, sayının tersi, ters ayakkabı, ters bağdaşım, ters bağlantı, ters çevirmek, ters dizge II, ters gönderim, ters homoteti, ters j eğrisi, ters mutasyon, ters müzayede, ters orantılı, ters teprenim, tersane ağası, tersane emini, ...

12 harfli

canı isterse, dış ters açı, intersekslik, ters agonist, ters anlamak, ters bağıntı, ters bakışım, ters denklem, ters dizge I, ters dönüşüm, ters girinti, ters görüntü, ters kafakol, ters kavrama, ters kümeler, ters tepkime, ters yönelir, ters yönelme, tersi dönmek, tersim etmek, tersinir öğe, ...

11 harfli

davar tersi, Dış tersaçı, eştersüstel, iç ters açı, interseklik, karaktersiz, karşıt ters, quartersawn, şeytantersi, ters açılar, ters akıntı, ters çekmek, ters eleman, ters evirme, ters ilişki, ters işaret, ters matris, ters tezgen, ters tutmak, ters vektör, ters-akarsu, ...

10 harfli

İç tersaçı, ters baskı, ters beşik, ters çizge, ters devim, ters dizey, ters durum, ters duruş, ters emlem, ters geçiş, ters işlev, ters kanat, ters karaç, ters kepçe, ters kırık, ters makas, ters osmoz, ters ozmoz, ters seçim, ters somun, tersaçılar, ...

9 harfli

interseks, ters atma, ters bölü, ters eğri, ters erey, ters imge, ters kafa, ters oluk, ters oyma, ters paça, ters pers, ters repo, ters sıra, ters ters, ters türs, ters yazı, ters yüzü, tersaneli, tersbeşik, tersinmek, tersinmez, ...

8 harfli

deştersi, sağ ters, ters açı, ters düz, ters log, ters öğe, ters yol, ters yüz, Tersakan, tersayak, tersdeyi, terselme, tersimek, tersinir, tersinir, tersinme, tersiyer, tersleme, yetersiz, tersiyus

7 harfli

dışters, tersaçı, tersane, tersefe, tersevi, tersine, terslem, terslik, tersyel, tersyön

6 harfli

içters, tersçe, tersen, tersiI, tersik, tersil, tersim, tersip, Tersüs

5 harfli

tersi

4 harfli

ters

Kelime Ara