ters simetrik fonksiyon

ters simetrik fonksiyon İng. anti-symmetric function

Herhangi iki değişkenin yerleri değiştiğinde, işareti değişen çokdeğişkenli fonksiyon. Sözgelimi, determinant fonksiyonu.


ters simetrik fonksiyon için benzer kelimeler


ters simetrik fonksiyon, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', ' ', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
ters simetrik fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof kirtemis sret diziliminde gösterilir.