toplamsal ters eleman

toplamsal ters eleman İng. additive inverse element

(...)


toplamsal ters eleman için benzer kelimeler


toplamsal ters eleman, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', 's', 'a', 'l', ' ', 't', 'e', 'r', 's', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
toplamsal ters eleman kelimesinin tersten yazılışı namele sret lasmalpot diziliminde gösterilir.