ikiyanlı süreklilik

ikiyanlı süreklilik İng. two-sided continuity

Fonksiyonun bir noktada hem sağdan, hem de soldan sürekliliği.


ikiyanlı süreklilik için benzer kelimeler


ikiyanlı süreklilik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikiyanlı süreklilik kelimesinin tersten yazılışı kililkerüs ılnayiki diziliminde gösterilir.