ikiyanlı özlek

ikiyanlı özlek İng. two-sided ideal

bk. özlek.


ikiyanlı özlek için benzer kelimeler


ikiyanlı özlek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
ikiyanlı özlek kelimesinin tersten yazılışı kelzö ılnayiki diziliminde gösterilir.