çok fazlı içyapı

çok fazlı içyapı İng. multiphase microstructure

İçinde, birden çok faz bulunan içyapı.


çok fazlı içyapı için benzer kelimeler


çok fazlı içyapı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'f', 'a', 'z', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'ç', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
çok fazlı içyapı kelimesinin tersten yazılışı ıpayçi ılzaf koç diziliminde gösterilir.