iki fazlı

iki fazlı

sf. fiz. Aralarında devrenin dörtte biri kadar faz farkı olan (aynı frekans ve genlikte iki alternatif akım veya gerilim).


iki fazlı için benzer kelimeler


iki fazlı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'f', 'a', 'z', 'l', 'ı', şeklindedir.
iki fazlı kelimesinin tersten yazılışı ılzaf iki diziliminde gösterilir.