çok kısa dalga(lar)

çok kısa dalga(lar)

bk. çok yüksek yinelenim(ler)


çok kısa dalga(lar) için benzer kelimeler


çok kısa dalga(lar), 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', '(', 'l', 'a', 'r', ')', şeklindedir.
çok kısa dalga(lar) kelimesinin tersten yazılışı )ral(aglad asık koç diziliminde gösterilir.